Avís legal

En compliment de l’obligació legal establerta en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem del següent.
La pàgina web www.metsadisseny.com , d’ara endavant Metsä Disseny Gràfic o la nostra pàgina web, és propietat d’Olga Cantalosella Blanco.
Si necessites més informació sobre el titular de la pàgina web contacta’m per correu electrònic a metsadisseny@gmail.com

QUIN ÉS EL PROPÒSIT DE LA NOSTRA PÀGINA WEB?
La nostra pàgina web està dirigida a la prestació de serveis per part del responsable de la mateixa que poden consistir en el següent:

 • Venda de marxandatge
 • Venda d’il·lustracions
 • Venda de retrats personalitzats i murals
 • Venda de tallers i cursos en línia
 • Serveis de disseny gràfic i audiovisual

QUI TÉ CONSIDERACIÓ D’USUARI DE LA NOSTRA PÀGINA WEB? QUINES RESPONSABILITATS TÉ L’USUARI?
La navegació per la nostra pàgina web, així com l’ús dels seus continguts o funcions, la interacció amb la mateixa o altres usuaris de la pàgina web és suficient per a la consideració com a Usuari, la qual cosa implica l’acceptació, des que s’accedeix a la nostra pàgina web, de les condicions d’ús aquí exposades, incloses futures modificacions, per la qual cosa l’usuari haurà de llegir-les cada vegada que accedeix a aquesta pàgina web.
L’usuari és responsable de fer un ús correcte dels serveis i funcions ofertes en la nostra pàgina web, per la qual cosa es retirarà el contingut o es denegarà l’accés a qualsevol Usuari que contravingui el que es disposa aquí, la llei, la moral o l’ordre públic. Per tant la nostra pàgina web no es fa responsable dels continguts o comentaris que pogués compartir l’Usuari a través de la nostra pàgina web o els seus serveis.
L’Usuari declara mitjançant l’accés a la nostra pàgina web, ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a subscriure les presents condicions.
Així mateix, el mer accés i ús de la nostra pàgina web no suposen iniciar cap relació de caràcter comercial ni cap tipus.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
La nostra pàgina web no respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se a aquesta, ni tampoc d’aquells que puguin estar vinculats, accessibles o enllaçats des de la nostra web.
Es reserva el dret a fer canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny de la pàgina web.
La nostra pàgina web no es fa responsable pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar la interrupció, el mal funcionament d’aquesta pàgina web i els seus serveis, comprometent-se a la restauració de la pàgina web amb la màxima celeritat quan així ho permetin els mitjans tècnics i humans, ni tampoc pels danys i perjudicis que puguin ocasionar virus informàtics o altres programes maliciosos entre altres.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en la nostra pàgina web. Queden reservats tots els drets sobre la nostra pàgina web, així com els continguts d’aquesta, marques, logotips, estructura, disseny, combinacions de colors, títols, imatges, vídeos, àudio, programari, text etc., quedant prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol contingut sense autorització prèvia del responsable d’aquesta pàgina web.

FORMES D’OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ I DRETS USUARIS
La nostra pàgina web recapta informació a través dels següents mitjans:

 • Formularis de contacte
 • Formularis de subscripció
 • Correu electrònic
 • Formularis de compra
 • WhatsApp / trucada telefònica
 • Instagram / Facebook

Les dades recaptades estan protegits d’acord amb la nostra Política de Privacitat, podent els usuaris exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i altres drets segons el que s’estableix en aquesta.
Les dades personals seran tractats d’acord amb els principis recollits en l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades:
Article 5: Principis relatius al tractament

 1. Les dades personals seran:
  a. tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat («licitud, lleialtat i transparència«);
  b. recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; d’acord amb l’article 89, apartat 1 (Recerca Científica, estadística), el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, fins de recerca científica i històrica o fins estadístics no es considerarà incompatible amb els fins inicials («limitació de la finalitat«);
  c. adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats («minimització de dades«);
  d. exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten («exactitud«);
  e. mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; les dades personals podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics, de conformitat amb l’article 89 (Recerca Científica, estadística), apartat 1, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat («limitació del termini de conservació«);
  f. tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat«).

L’Usuari accepta que els comentaris que publiqui en la nostra pàgina web seran accessibles i visibles pels altres usuaris de la nostra pàgina web o el blog adscrit a aquesta.

LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola, i en concret pertanyerà la jurisdicció als tribunals de Girona, Espanya.